thumbnail

Nổi tiếng về sự nghiêm ngặt, Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York mới đây đã tuyên bố là cơ quan quản lý đầu tiên trong nước đưa ra các yêu cầu hướng dẫn phát hành stablecoin được hỗ trợ bằng USD.

Ngày 8/6, Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York (DFS) đã công bố hướng dẫn quy định đối với stablecoin được hỗ trợ bằng USD do các tổ chức được DFS quản lý. Theo tuyên bố của DFS, đây là cơ quan quản lý đầu tiên ở Mỹ áp đặt những kỳ vọng như vậy đối với nhà phát hành stablecoin.

Các yêu cầu trong hướng dẫn liên quan đến khả năng mua lại, dự trữ và chứng thực. Họ tuyên bố rằng stablecoin phải được hỗ trợ đầy đủ bằng dự trữ vào cuối mỗi ngày làm việc. Nhà phát hành phải có chính sách mua lại được DFS chấp thuận trước bằng văn bản, cho phép chủ sở hữu có quyền đổi stablecoin đó thành USD.

New York công bố quy định về stablecoin được hỗ trợ bằng USD.

Hơn nữa, dự trữ của tổ chức phát hành phải được tách biệt khỏi tài sản độc quyền của nó. Bao gồm các công cụ của Kho bạc Mỹ hoặc tiền gửi tại các tổ chức điều lệ của tiểu bang hoặc liên bang. Khoản dự trữ phải được kiểm tra hàng tháng bởi kế toán viên công chứng.

Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho các tổ chức phát hành do DFS quy định và các tổ chức ủy thác điều lệ có mục đích hạn chế hoạt động trong tiểu bang. Đến 9/6, quy định này đã được áp dụng với Paxos Trust Company - nhà phát hành Pax Dollar (USDP); Binance USD (BUSD); Gemini Trust Company - nhà phát hành Gemini Dollar (GUSD); GMO-Z.com Trust Company - công ty phát hành Zytara Dollar (ZUSD). Hướng dẫn này không áp dụng cho các loại stablecoin khác có thể được list bởi các tổ chức được DFS quản lý.

Các công ty phát hành stablecoin rất khó có được BitLicense (giấy phép DFS) vì các quy định khắc khe. Trước đây, BitLicense đã vấp phải sự chỉ trích từ Thị trưởng thành phố New York Eric Adams. 

Vào năm 2015, một số công ty tiền điện tử đã chuyển ra khỏi tiểu bang khi BitLicense được giới thiệu. Trong năm 2022, DFS dự định tăng gấp ba quy mô đội ngũ về lĩnh vực crypto như một phần của chương trình nhằm “giải quyết sự chậm trễ trong các quy trình quản lý và đảm bảo hoạt động xuất sắc trên đơn vị Tiền kỹ thuật số.”

Đọc thêm Ngân hàng Brazil được phép phát hành đồng stablecoin riêng.

0
0
icon0
iconicon