Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Nhóm quân sự Nga ở Ukraine được quyên góp 2.2 triệu USD bằng crypto

Dữ liệu mới từ công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis cho thấy các nhóm quân sự Nga ở Ukraine đã nhận được 2.2 triệu USD quyên góp bằng tiền điện tử trong chiến tranh.
Amber avatar
kaylin
3 min read
Published Jul 29 2022
Updated Jan 15 2024
Amber media