Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Thượng viện Paraguay phê duyệt dự luật khai thác tiền điện tử

Thượng viện Paraguay đã thông báo phê duyệt dự luật tiền điện tử cho các hoạt động khai thác trong nước vào ngày 15/7. Động thái này mở đường cho hành trình trở thành trung tâm khai thác Bitcoin của quốc gia này.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Jul 16 2022
Updated Jan 15 2024
Amber media