Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền mã hóa quốc gia

Các nhà lập pháp Nga đang nghiên cứu tạo ra một sàn giao dịch tiền mã hóa quốc gia. Kế hoạch này sẽ được Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga hỗ trợ dù Nga là đất nước không mấy thân thiện với lĩnh vực crypto.
Avatar
quynhnguyen
Published Nov 25 2022
Updated Nov 26 2022
2 min read
thumbnail

Các nhà lập pháp Nga đang nghiên cứu tạo ra một sàn giao dịch tiền mã hóa quốc gia. Kế hoạch này sẽ được Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga hỗ trợ dù Nga là đất nước không mấy thân thiện với lĩnh vực crypto. 

Ngày 23/11, nhiều phương tiện truyền thông của Nga (tại đây) cho biết các thành viên hạ viện của Quốc hội Nga, Duma, đã thảo luận về việc sửa đổi đối với luật tiền mã hóa hiện hành của đất nước này. Luật “về tài sản tài chính kỹ thuật số” sẽ được điều chỉnh nhằm đặt ra khuôn khổ pháp lý rõ ràng đối với lĩnh vực crypto. Những thay đổi mới nhất sẽ được trình lên Ngân hàng Trung ương Nga xem xét. 

Sergey Altuhov, thành viên của Ủy ban Chính sách Kinh tế thuộc Duma nhấn mạnh về một số khía cạnh trong quy định crypto của Nga:  

“Thật vô nghĩa khi phủ nhận sự tồn tại của mã hóa. Vấn đề duy nhất đó là chúng lưu hành bên ngoài quy định của nhà nước. Hàng tỷ rúp tiền thuế bị thất thoát khỏi ngân sách liên bang.” 

Vào hồi tháng 6, người đứng đầu Ủy ban Thị trường Tài chính của Duma, Anatoly Aksakov cũng đã tiết lộ kế hoạch ra mắt sàn giao dịch tiền mã hóa quốc gia bên cạnh sàn Moscow. Đây là nền tảng giao dịch truyền thống ra mắt lâu đời ở Nga.

Đến tháng 9, nền tảng Moscow đã thay mặt Ngân hàng Trung ương soạn thảo một dự luật cho phép giao dịch các tài sản tài chính kỹ thuật số. 

nga và crypto
Nga trong quá trình chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền mã hóa quốc gia.

Đầu tháng 11/2022, dự luật hợp pháp hóa việc khai thác crypto và bán các sản phẩm liên quan được đệ trình lên Quốc hội Duma. Dự luật sẽ thúc đẩy tạo ra một nền tảng giao dịch tiền mã hóa của riêng Nga.

Tuy nhiên, các công ty khai thác trong lĩnh vực này vẫn có thể sử dụng nhiều nền tảng giao dịch nước ngoài khác. Theo đó, một số quy định và kiểm soát tiền tệ của Nga sẽ không áp dụng cho các giao dịch, nhưng chúng phải được báo cáo cho cơ quan thuế của quốc gia này.

RELEVANT SERIES