Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Ngân hàng Morgan Stanley cho phép khách hàng tham gia vào Quỹ Bitcoin

Morgan Stanley là ngân hàng lớn đầu tiên ở Hoa Kỳ cho phép những khách hàng giàu có, mà tài sản của họ đang được quản lý tại ngân hàng truy cập vào quỹ Bitcoin.
Amber avatar
alice
Published Mar 17 2021
Updated Aug 03 2022
3 min read
Amber media

Related Posts