Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Có nhiều dự án tìm đến Chainlink - Xu hướng tăng liệu có bị phá vỡ?

Ngày 06/02/2021 Chainlink thông báo trên tweet Chainlink tích hợp Nguồn cấp dữ liệu giá FEI / USD trên Arbitrum để xây dựng các thị trường DeFi an toàn.
Amber avatar
kaylin
Published Feb 07 2022
Updated Aug 22 2022
5 min read
Amber media

Related Posts