Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Biến động nguồn cung Tether (USDT) và góc nhìn của CZ về stablecoin

Sau ba tháng giảm liên tiếp, nguồn cung của Tether (USDT) đã tăng trở lại khiến nhiều người dự đoán về sự phục hồi của thị trường crypto.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Aug 02 2022
Updated Nov 27 2023
Amber media