Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Nhà đầu tư chịu lỗ 80% để rút tiền ra khỏi sàn FTX

Ngày 10/11, FTX cho phép người dùng rút tiền thông qua một số đồng coin thuộc hệ sinh thái Tron (TRX). Nhà đầu tư “mắc kẹt” tiền trên FTX mua vào TRX, BTT, JST,.. khiến giá những đồng coin này tăng cao hơn nhiều lần giá trên các sàn khác.
Amber avatar
immihu.web3
3 min read
Published Nov 11 2022
Updated Dec 13 2023
Amber media