Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Dòng tiền lớn vào thị trường, nhà đầu tư kỳ vọng đợt hồi phục của BTC

Khi thị phần BTC breakout thì chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào quan sát BTC bởi vì lúc đó thị trường sẽ dồn vốn vào BTC khiến giá có thể sẽ tăng mạnh.
Amber avatar
kaylin
5 min read
Published Dec 12 2021
Updated Nov 15 2023
Amber media