Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Nội Mông sẽ là khu vực đầu tiên áp dụng lệnh cấm khai thác Bitcoin

Sau khi Bắc Kinh, tỉnh Nội Mông của Trung Quốc đã trở thành tỉnh đầu tiên trong nước áp dụng các biện pháp này.
Amber avatar
alice
Published May 25 2021
Updated Jul 23 2022
4 min read
Amber media

Related Posts