Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Optimism loại bỏ 17,000 ví săn Airdrop

Optimism đã thông báo tiếp tục siết chặt yêu cầu Airdrop cho người dùng. Hơn 17,000 ví của những người săn Airdrop đã bị loại bỏ khỏi danh sách.
Amber avatar
immihu.web3
Published May 23 2022
Updated Aug 12 2022
2 min read
Amber media

Related Posts