Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

PancakeSwap tung ra Whitepapper mới, đặt giới hạn cung cho CAKE

Gần đây, PancakeSwap đã tung ra Whitepaper mới hướng đến kế hoạch giới hạn nguồn cung CAKE ở mức 750 triệu token cùng nhiều chính sách về APY trên nền tảng.
Amber avatar
quynhnguyen
Published May 11 2022
Updated Jul 14 2022
3 min read
Amber media

Related Posts