Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phần lớn nhà quản lý quỹ Hoa Kỳ coi Bitcoin là bong bóng

Cuộc khảo sát các nhà quản lý quỹ gần đây nhất của Ngân Hàng Hoa Kỳ (BOA) đã cho thấy có khoảng 3/4 trong số họ coi Bitcoin là bong bóng.
Amber avatar
alice
Published Apr 18 2021
Updated Jul 14 2022
3 min read
Amber media

Related Posts