Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích ADA - Cardano tiến gần hơn đến kế hoạch Mainnet

Chỉ còn thời gian rất ngắn nữa thôi, Cardano sẽ chính thức ra mắt hợp đồng thông minh và tiến hành mainnet chính thức cho mạng lưới Hard Fork Alonzo.
Published Jul 15 2021
Updated Jul 14 2022
6 min read
Amber media

Related Posts