Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích ADA - pump mạnh sau khi phá mô hình (05/2021)

ADA tăng hơn 1,000% từ đầu năm 2021 và 50% trong tuần qua. Và vươn lên vị trí thứ 5 theo Coinmarketcap.
Amber avatar
kaylin
Published May 09 2021
Updated Jul 26 2022
4 min read
Amber media

Related Posts