Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích ALPHA - lùi một bước, tiến hai bước?

Đã khá lâu chưa thấy ALPHA tăng trưởng bứt phá từ sau cuộc tấn công trực tiếp vào hệ thống. Hiện tại với Alpha Homora V2, có phải là lùi một bước, tiến hai bước?
Amber avatar
alice
Published May 09 2021
Updated Jul 14 2022
5 min read
Amber media

Related Posts