Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích BTC & Dominance - Tâm lý thị trường tích cực

Việc vốn hoá BTC tiếp tục giảm cùng các coin top đang được tập trung nhiều hơn trong thời gian này đã đẩy hầu hết altcoin. Thị trường đang rất tích cực.
Amber avatar
Sammie
Published May 09 2021
Updated Jul 23 2022
7 min read
Amber media

Related Posts