Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích SNX AAVE COMP - Coin DeFi nổi bật (07/2021)

Khi trường điều chỉnh mạnh trong thời gian gần đây không ảnh hưởng nhiều đến SNX khi số lượng giao dịch luôn ở mức ổn định.
Amber avatar
kaylin
Published Jul 05 2021
Updated Jul 23 2022
5 min read
Amber media

Related Posts