Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích ETH - Hợp đồng quyền chọn sắp kết thúc

Các nhà quản lý đầu tư tổ chức bán các loại tiền điện tử như Bitcoin ( BTC ) và Ether (ETH) vào tuần trước. Tuần này thị trường sẽ ra sao?
Amber avatar
Sammie
Published Jun 14 2021
Updated Jul 20 2022
7 min read
Amber media

Related Posts