Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích FIL - Pump lên thứ 10 về vốn hóa trên CoiMarketCap

Giá FIL đã tăng từ $40 (đầu tháng 3) tới hơn $200 vào thời điểm hiện tại. Giúp đồng coin này vượt lên thứ 10 về vốn hóa trên coinmarketcap.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Apr 01 2021
Updated Jul 14 2022
2 min read
Amber media

Related Posts