Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích BAND MATIC SAND AXS - IEO Binance (PTKT 04/2021)

Dự án IEO trên Binance đều được chọn lọc kỹ càng, nền tảng tốt cộng với việc bắt trend Layer 2, NFT nên giá của những altcoin này luôn có performance tốt hơn.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Mar 31 2021
Updated Jul 14 2022
4 min read
Amber media

Related Posts