Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích GRT - Unlock gấp đôi token lưu thông trong tháng 5

Gần 3 tỷ GRT được unlock - con số gấp đôi cung lưu thông hiện nay đang khiến rất nhiều holder lo lắng rằng không biết GRT có thể trở thành SOL thứ 2 hay không?
Amber avatar
Sammie
Published May 02 2021
Updated Jul 20 2022
3 min read
Amber media

Related Posts