Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích PNT - tăng vọt sau thông báo của BSC

BSCDaily đăng về PNT của pNetwork thành Syrup Pool của nền tảng PancakeSwap. Giá PNT x2 sau một ngày khi thông báo về chương trình “stake CAKE earn PNT"
Amber avatar
kaylin
Published May 06 2021
Updated Jul 14 2022
3 min read
Amber media

Related Posts