Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích SHIB - Cơn hype meme coin giúp giá tăng mạnh (05/2021)

Mới đây,Binance thông báo trên tweet sẽ list SHIB  Innovation Zone. Nhờ cơn hype xung quanh meme-coin Dogecoin, giá Shiba Inu (SHIB) được đà bay mạnh. 
Amber avatar
kaylin
Published May 09 2021
Updated Aug 08 2022
3 min read
Amber media

Related Posts