Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích LUNA MIR - Terra Ecosystem (04/2021)

Terra Ecosystem hiện đã giải quyết được hai nhu cầu cơ bản: Thanh toán tiện ích & Gửi tiết kiệm (lãi suất ổn định). Với vòng gọi vốn mới đầu năm đã thu hút được 25M USD đến từ các nhà đầu tư như Coinbase, Pantera, Galaxy,.
Amber avatar
Sammie
Published Apr 20 2021
Updated Jul 20 2022
5 min read
Amber media

Related Posts