Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích VET - Vechain đang tăng trưởng ổn định

Mùa altcoin đã bắt đầu khi chỉ số thống trị của Bitcoin giảm xuống thấp khiến dòng tiền dịch chuyển từ BTC sang các altcoin.
Amber avatar
alice
Published May 11 2021
Updated Jul 14 2022
4 min read
Amber media

Related Posts