Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích XRP - Báo cáo XRP cho thấy cá voi đang tích lũy?

Hôm qua, 74 triệu XRP được di chuyển khỏi Coinbase và Bittrex và hơn 100 triệu XRP chuẩn bị được chuyển đến sàn Huobi, điều này đang thể hiện điều gì?
Amber avatar
alice
Published May 10 2021
Updated Jul 23 2022
5 min read
Amber media

Related Posts