Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phí qua đêm, funding fee và các loại phí khác khi giao dịch Crypto

Những loại phí như funding fee, phí qua đêm thường chỉ sinh ra khi trade margin, future. Tìm hiểu ngay các loại phí khác bạn cần lưu ý khi giao dịch crypto.
Amber avatar
Sammie
Published Jul 06 2021
Updated Jul 14 2022
8 min read
Amber media

Related Posts