Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Polygon mở khóa số lượng lớn token

Ngày 7/12, Polygon thông báo trên Twitter dự án đã bắt đầu mở khóa số lượng lớn token MATIC vào cuối tháng 11.
Amber avatar
uyntran.web3
Published Dec 07 2022
Updated Dec 08 2022
3 min read
Amber media

Related Posts