Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Mạng Polygon zkEVM ngừng hoạt động hơn 12 tiếng

Mạng blockchain Polygon zkEVM, Layer 2 của Ethereum, đã không tạo ra block mới nào trong hơn 12 tiếng. Đội ngũ Polygon zkEVM cho biết sequencer của blockchain đã gặp sự cố khi tổ chức lại (reorg) L1.
Amber avatar
Do Quyen
1 min read
Published Mar 24 2024
Updated Mar 24 2024
Amber media

Tối qua (ngày 23/03), Polygon zkEVM đã gặp phải sự cố ngừng hoạt động. Nhiều người đã truy cập Polygonscan và thấy mạng ngừng hoạt động hơn 12 tiếng, kể từ khi block cuối cùng được xác thực và thêm vào chuỗi.

Thông báo trên Polygonscan cho biết mạng chính zkEVM lúc đó đang trong quá trình bảo trì ngoài lịch trình, dữ liệu block có thể không được cập nhật.

Được ra mắt vào ngày 27/03/2023 với giao dịch đầu tiên của Vitalik Buterin, Polygon zkEVM là giải pháp mở rộng zk-rollup (zero-knowledge scaling rollup) tương thích với Máy ảo Ethereum (EVM).

Tuy nhiên, theo dữ liệu của The Block, Polygon zkEVM không có được sức hút như các mạng layer 2 tương tự, với số lượng giao dịch ít hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh như zkSync Era hay Manta Pacific.

advertising
giao dịch hàng ngày của các zk rollup
Giao dịch hàng ngày của các ZK-Rollup

Sau đó, Polygon đã phản hồi về sự cố ngừng hoạt động trong một bài đăng trên X, cho biết Polygon zkEVM Mainnet Beta đã gặp sự cố với sequencer do tổ chức lại Layer 1 (L1 reorg).