Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

1 tỷ USD quyền chọn Bitcoin sẽ đáo hạn vào ngày 26/8

1 tỷ USD quyền chọn Bitcoin sẽ đáo hạn vào ngày 26/8 tới, điều này sẽ gây nên áp lực cho phe bò khi phải nỗ lực giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng của BTC.
Amber avatar
quynhnguyen
6 min read
Published Aug 24 2022
Updated Nov 13 2023
Amber media