Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Renzo là gì? Toàn bộ thông tin về dự án Liquid Staking Renzo

Liquid staking đang là narrative rất nóng ở thời điểm hiện tại khi bản nâng cấp Dencun đã diễn ra, TVL của các dự án Liquid Staking liên tục tăng. Gần đây, Renzo cũng đã leo lên top 3 các dự án LSDfi có TVL lớn nhất thị trường. Vậy Renzo là gì?
Amber avatar
Hunt
5 min read
Published Mar 17 2024
Updated Mar 18 2024
Amber media

Renzo là gì?

Renzo là giao thức restaking thuộc hệ sinh thái EigenLayer, chuyên về việc cung cấp giải pháp restaking thông qua việc sử dụng Liquid Restaking Tokens (LRTs). Renzo đóng vai trò như một giao diện giúp người dùng dễ dàng tương tác và hợp tác với dự án EigenLayer.

advertising

Hiện tại Renzo đang là dự án có TVL lớn thứ 3 trong mảng Liquid Staking.

Cách Renzo hoạt động

Mô hình hoạt động của Renzo trong hệ thống EigenLayer có thể được tóm tắt như sau:

Tạo ra ezETH: Khi người dùng gửi ETH hoặc LST vào Renzo, hệ thống sẽ tạo ra ezETH với số lượng tương đương
Hợp tác với AVS: Renzo sử dụng Actively Validated Services (AVS) trong EigenLayer để tái đầu tư. Người dùng có thể chọn tái đầu tư vào một hoặc nhiều AVS khác nhau.
Cross-chain restaking qua Connext Network: Renzo cho phép restaking qua các blockchain layer 2 như Arbitrum, thông qua hợp tác với Connext Network, nhằm đơn giản hóa quá trình tái đầu tư và giảm chi phí.
mô hình hoạt động của renzo
Mô hình hoạt động của Renzo

Phần thưởng

ezETH đại diện cho giá trị của việc restake ETH hoặc các LST. Khi các khoản đầu tư này tạo ra lợi nhuận, giá trị của ezETH cũng tăng lên tương ứng.

Phần thưởng từ việc đầu tư có thể được trả bằng ETH, USDC hoặc token từ các dịch vụ AVS. Nghĩa là, khi bạn kiếm được nhiều phần thưởng từ AVS, giá trị của ezETH cũng sẽ tăng lên. 

Rút tiền

Về phía tài chính và vận hành, Renzo xử lý các giao dịch rút tiền với quy định thời gian tối thiểu là 7 ngày, phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của mỗi AVS. Mặc dù không thể rút trực tiếp ezETH, người dùng có thể sử dụng ezETH trong các pool thanh khoản hoặc bán chúng trên các sàn giao dịch.

Renzo cũng chia sẻ 100% phần thưởng từ EigenLayer, với phí được phân chia giữa quỹ dự trữ của hệ thống và các nhà điều hành node.

Renzo ezPoints

renzo ezpoints
Renzo ezPoints

Hệ thống Renzo ezPoints là một chương trình thưởng dành cho người dùng đóng góp vào sự thành công của giao thức Renzo. Cách hoạt động như sau:

Từ khi Renzo ra mắt phiên bản chính thức Beta vào ngày 18/12/2023, người dùng giữ ezETH trong ví của họ sẽ nhận được 1 Renzo ezPoint mỗi giờ cho mỗi ezETH họ giữ. Renzo cung cấp khuyến mãi ezPoints, như là việc tặng thêm 200 ezPoints cho mỗi 1 ETH gửi vào trong một khoảng thời gian nhất định.
Sử dụng cùng một ezETH để tạo phần thưởng nhiều lần bằng cách bán ezETH để lặp lại quá trình sẽ bị cấm. Hệ thống sẽ theo dõi và loại trừ bất kỳ người dùng nào thực hiện hành động này khỏi chương trình ezPoints của họ.
2x ezPoint cho những người cung cấp thanh khoản (Liquidity Provider): Người dùng cung cấp thanh khoản cho các pool trên DEX sẽ nhận được gấp đôi ezPoints.
Refferals: Bạn có thể kiếm thêm ezPoints bằng cách giới thiệu người dùng mới tham gia và gửi ETH vào Renzo. Bạn sẽ kiếm được 10% số ezPoints mà người dùng được giới thiệu kiếm được.
Tích luỹ: Hệ thống tích lũy điểm cho phép bạn kiếm được nhiều Renzo Points hơn khi bạn giới thiệu nhiều người dùng tích cực gửi ETH vào Renzo.
Renzo ezPoints là cách để thưởng cho người dùng dựa trên mức độ hoạt động và sự góp mặt của họ trong hệ thống Renzo, từ việc giữ ezETH đến việc cung cấp thanh khoản và giới thiệu người dùng mới.
hiện tại đã có 900 triệu usd được restake vào renzo
Hiện tại đã có 900 triệu USD được restake vào Renzo và 164 triệu điểm được tạo ra

Hướng dẫn cách restaking thông qua Renzo

Bước 1: Vào https://app.renzoprotocol.com/restake và kết nối ví.

chọn ví mà bạn sử dụng
Chọn ví mà bạn sử dụng

Bước 2: Đổi sang mạng Ethereum Mainnet.

chuyển sang mạng eth
Chuyển sang mạng ETH

Bước 3: Chọn tài sản mà bạn muốn restake.

có 3 loại tài sản bạn có thể restake
Có 3 loại tài sản bạn có thể restake

Bước 4: Nhập vào tài sản bạn muốn restake, kiểm tra số lượng và nhấn xác nhận.

kiểm tra số lượng
Kiểm tra số lượng

Bước 5: Xem kỹ giao dịch và nhận xác nhận.

xác nhận giao dịch
Xác nhận giao dịch

Bước 6: Xác nhận trên ví.

xác nhận trên ví
Xác nhận trên ví

Bước 7: Sau khi xác nhận, giao dịch đã được submit và bạn có thể check trên Etherscan, sau đó bạn có thể xem điểm restake của mình trên mục portfolio.

mục porforlio
Mục Porforlio

Đội ngũ dự án và nhà đầu tư của Renzo

Đội ngũ dự án

Hiện tại Renzo vẫn chưa công bố thông tin về đội ngũ.

Nhà đầu tư

Renzo đã hoàn thành 2 vòng gọi vốn với các quỹ đầu tư như Binance Labs, Figment Capital, MAVEN 11…

investors renzo
Nhà đầu tư dự án Renzo