Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Ripple mua lại cổ phần 15 tỷ đô la trong vòng gọi vốn Series C

Giám đốc điều hành của Ripple Labs cho biết rằng công ty đã mua lại số cổ phần mà họ đã bán trong vòng gọi vốn Series C.
Amber avatar
quangvo
Published Jan 27 2022
Updated Jan 08 2024
4 min read
Amber media

Related Posts