Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Rủi ro tài chính truyền thống 2021, cơ hội và thử thách với Crypto

Tác động rõ rệt của Covid-19 chính là nền kinh tế toàn cầu khi nhiều quốc gia đóng cửa trong một thời gian dài.
Amber avatar
Sammie
Published Mar 24 2021
Updated Jul 25 2022
7 min read
Amber media

Related Posts