Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Rút ròng ETH vẫn liên tục cao hơn - Giá ETH liệu có khả quan?

TVL trên hệ sinh thái trong những ngày vừa qua đang trong nhịp điều chỉnh nhẹ và nhìn chung vẫn đang sideway quanh mức cao $150B.
Amber avatar
quangvo
Published Jan 16 2022
Updated Sep 13 2022
4 min read
Amber media

Related Posts