Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Sam Bankman-Fried ấn định ngày hầu tòa

Theo hãng tin Reuters, Sam Bankman-Fried dự kiến ra tòa vào tuần sau. Bản án dành cho nhà sáng lập FTX sẽ được quyết định dựa trên câu trả lời trong phiên tòa.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Dec 29 2022
Updated Dec 14 2023
Amber media