Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Sam Bankman-Fried vừa rút hơn nửa triệu USD?

Sam Bankman-Fried, cựu CEO sàn giao dịch FTX vừa rút 684,000 USD khỏi sàn giao dịch ở Seychelles. 
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Dec 30 2022
Updated Dec 14 2023
Amber media