Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Sam Bankman-Fried thu lợi 100 triệu USD trong vụ mua lại Twitter

Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập FTX, có thể thu lợi 100 triệu USD từ thương vụ mua lại Twitter của Elon Musk, theo The Block.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Oct 31 2022
Updated Dec 13 2023
Amber media