Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Sam Bankman-Fried tìm cách trốn sang Dubai

Cựu CEO Sam Bankman-Fried và hai cộng sự cũ làm việc tại FTX hiện đang bị chính quyền Bahamas giám sát và muốn tìm cách trốn sang Dubai. Thông tin này được một người thân cận ẩn danh tiết lộ.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Nov 13 2022
Updated Dec 14 2023
Amber media