Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Sam Bankman-Fried vay 1 tỷ USD từ Alameda Research cho mục đích cá nhân

Theo thông tin từ tân CEO của FTX - John Ray III, Sam Bankman-Fried đã nhận được khoản vay 1 tỷ USD từ một trong bốn silo (công ty con) liên quan đến sàn giao dịch bị phá sản.
Amber avatar
quynhnguyen
Published Nov 18 2022
Updated Jun 01 2023
6 min read
Amber media

Related Posts