Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Sam Bankman-Fried vay hơn nửa tỷ đô để gom cổ phiếu

Theo tài liệu từ tòa án, Sam Bankman-Fried cùng đồng sáng lập FTX Gary Wang đã vay hơn nửa tỷ USD từ quỹ Alameda Research để mua cổ phiếu công ty Robinhood.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Dec 28 2022
Updated Dec 14 2023
Amber media