Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Sam Bankman-Fried xin lỗi toàn bộ nhân viên FTX

Sam Bankman-Fried không nhắc đến việc chiếm dụng tiền của khách hàng và những tin xấu khác về FTX, theo Coindesk.
Amber avatar
uyntran.web3
Published Nov 23 2022
Updated Nov 23 2022
5 min read
Amber media

Related Posts