Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Samsung tham gia phát triển blockchain game

Samsung Next, bộ phận đầu tư mạo hiểm của Samsung đã đầu tư vào Planetarium Labs, một công ty phát triển game trên blockchain.
Published Jul 07 2022
Updated Oct 19 2022
2 min read
Amber media

Related Posts