Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

SBF chấp nhận dẫn độ về Mỹ

Cựu CEO FTX đã chấp nhận dẫn độ về Mỹ và đối mặt với các cáo buộc hình sự. 
Amber avatar
immihu.web3
Published Dec 21 2022
Updated Dec 21 2022
1 min read
Amber media

Related Posts