Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

CEO Coinbase: "Nên để DeFi tự do phát triển"

Brian Armstrong, CEO của sàn giao dịch Coinbase, kêu gọi cơ quan quản lý bỏ qua DeFi và bắt đầu vào các công ty tập trung. 
Amber avatar
immihu.web3
Published Dec 21 2022
Updated Dec 21 2022
2 min read
Amber media

Related Posts