Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

SEC cáo buộc token FTT là chứng khoán

Trong khiếu nại đối với Caroline Ellison và Gary Wang, hai “cánh tay phải” của Sam, SEC đã cáo buộc token của sàn FTX là FTT cấu thành hợp đồng đầu tư chứng khoán.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Dec 22 2022
Updated Dec 19 2023
Amber media