Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

SEC hoãn quyết định về quyền chọn ETF Bitcoin của Bitwise, Grayscale

Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) vào ngày 08/04 về việc trì hoãn phê duyệt giao dịch quyền chọn đã gây không ít ảnh hưởng lên các quỹ spot Bitcoin ETF, cụ thể là của Bitwise, Grayscale.
Amber avatar
Ly Mai
2 min read
Published Apr 09 2024
Updated Apr 09 2024
sec trì hoãn quyết định quyền chọn bitcoin etf

Vào ngày 08/04/2024, cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đã trì hoãn quyết định cho phép Sở Giao dịch Chứng khoán New York cung cấp giao dịch quyền chọn cho các quỹ spot ETF Bitcoin (BTC).

Hành động này của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giao dịch quyền chọn trên các quỹ Bitwise Bitcoin ETF (BITB), Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) và bất kỳ quỹ tín thác đang nắm giữ Bitcoin nào khác trên NYSE.

Việc quyết định trì hoãn là hợp lý, vì chúng tôi cần nhiều thời gian hơn để xem xét các hành động cần thiết đối với các quy tắc được đề xuất thay đổi.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC)
thông báo của sec
Thông báo trì hoãn của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Nguồn: SEC

Hạn chót tiếp theo để SEC phê duyệt, từ chối hoặc trì hoãn các thay đổi được đề xuất là vào ngày 29/05/2024.

advertising

Điều đáng nói là cơ quan này cũng đã có hành động trì hoãn tương tự trong việc phê duyệt giao dịch quyền chọn trên quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock. Một lần nữa khẳng định, việc chậm trễ là ‘cần thiết.’

Giám đốc điều hành của Grayscale, Michael Sonnenshein, là một trong hai người đã viết thư đề xuất SEC yêu cầu thay đổi quy tắc đối với các quỹ spot ETF Bitcoin vào ngày 28/02/2024. Trong thư cũng nhấn mạnh rằng không có lý do gì để huỷ bỏ phê duyệt với các giao dịch quyền chọn trên quỹ spot Bitcoin ETF, khi các ETF Bitcoin Trust và spot ETF Bitcoin đã được SEC chấp thuận trước đó.

Sonnenshein cũng cho biết rằng việc phê duyệt quyền chọn đối với các quỹ spot ETF Bitcoin cũng sẽ “góp phần tạo nên một thị trường giao dịch mạnh mẽ và lành mạnh.”

NYSE đã nộp biểu mẫu 19b-4 đề xuất giao dịch quyền chọn trên Bitcoin ETF vào ngày 12/01/2024. Trước đó, Nasdaq và Cboe cũng đưa ra đề xuất vào ngày 19/01/2024 – chín ngày sau khi SEC phê duyệt spot Bitcoin ETF trên một số sàn giao dịch chứng khoán.