Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Singapore mở rộng quy định về tiền điện tử, yêu cầu bảo vệ người dùng

Singapore đang lên kế hoạch đưa ra các quy định nghiêm ngặt hơn đối với các công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử và thanh toán kỹ thuật số (DPT).
Amber avatar
Viet Mai
2 min read
Published Apr 02 2024
Updated Apr 03 2024
singapore mở rộng quy định về tiền điện tử

Ngày 02/04, cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã công bố rằng họ đang mở rộng phạm vi dịch vụ thanh toán được quản lý bằng cách đưa ra các sửa đổi đối với Đạo luật dịch vụ thanh toán và bổ sung.

Theo tuyên bố, các sửa đổi dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 04/04 theo từng giai đoạn. 

Cụ thể, MAS lưu ý rằng các quy định mới sẽ bao gồm dịch vụ giám sát đối với thanh toán kỹ thuật số (DPT) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền tải DPT và chuyển tiền xuyên biên giới (ngay cả với những loại tiền không được chấp nhận ở Singapore).

“Các sửa đổi sẽ phép MAS áp đặt các yêu cầu liên quan đến chống rửa tiền và ngăn chặn tài trợ khủng bố, bảo vệ người dùng và ổn định tài chính đối với các nhà cung cấp dịch vụ DPT”
MAS cho biết

MAS sẽ cung cấp các thỏa thuận chuyển tiếp cho những người tiến hành hoạt động trong phạm vi quy định mở rộng, nhưng họ cần thông báo cho cơ quan quản lý trong vòng 30 người và nộp đơn xin cấp phép trong vòng 6 tháng kể từ ngày 04/04.

advertising
"Sự mở rộng này đã được tiến hành từ năm 2021 và mang lại sự rõ ràng về quy định được mong đợi đối với các nhà quản lý tài sản tiền điện tử tại Singapore."
Angela Ang, cựu quản lý MAS và cố vấn chính sách cấp cao tại công ty tình báo blockchain TRM Labs

Trong hướng dẫn được công bố ngày 01/04 (tại đây), MAS đã nêu rõ điều khoản về các biện pháp bảo vệ người dùng mà các nhà cung cấp dịch vụ DPT phải thực hiện theo Đạo luật dịch vụ thanh toán.

điều khoản bảo vệ người dùng
Điều khoản hướng dẫn bảo vệ người dùng. Nguồn: MAS.

Các biện pháp này bao gồm việc phân chia tài sản, duy trì lưu trữ hồ sơ và đảm bảo tính toàn vẹn, anh ninh của khách hàng. Dự kiến hướng dẫn này sẽ có hiệu lực từ này 04/10.