Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Slope Wallet hứa trả 10% tiền thưởng cho hacker nếu hoàn lại tiền

Slope Wallet hứa sẽ trả 10% tiền thưởng cho hacker nếu chịu hoàn lại số tiền bị đánh cắp trong vụ hack trên Solana.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Aug 05 2022
Updated Dec 28 2023
Amber media