Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Solana xác nhận số tài sản mắc kẹt trên FTX

Trong bản cập nhật mới nhất, Solana Foundation xác nhận còn khoảng 3.24 triệu cổ phiếu FTX Trading LTD, 3.43 triệu FTT và 134.54 triệu SRM mắc kẹt trên FTX.
Amber avatar
uyntran.web3
2 min read
Published Nov 25 2022
Updated Dec 13 2023
Amber media